Burgas, Bulgaria
0876110122

Условия за ползване

СЪДЪРЖАНИЕ

Всички услуги, предоставяни от Доставчика, могат да се използват само за законни цели. Предаването, съхраняването или представянето на каквато и да е информация, данни или материали в нарушение на който и да е федерален, щатски или градски закон е забранено. Това включва, но не се ограничава до: материали защитени с авторски права, заплашващи или нецензурни материали, материали със съдържание само за пълнолетни или материали, защитени от търговска тайна и друг закон.

Забележка: Порнографията, както и търговия, която е свързана със секса, са забранени. Това включва сексуално съдържание или директни връзки към съдържание за възрастни, хоствано другаде. Сайтове, популяризиращи всякаква незаконна дейност, насилие или съдържание, които могат да навредят на нашите сървъри или който и да е друг сървър, или връзки към такива сайтове също са забранени. Примери за неприемливо съдържание или връзки са:

  • Пиратски софтуер или MP3 файлове с авторски права;
  • Инструменти за хакване;
  • Warez сайтове;
  • Съдържание за възрастни (под всякаква форма);
  • Spamming Software
  • Web-based shells

Доставчикът ще бъде единственият арбитър за това какво представлява нарушение на тази разпоредба.

ДИСКОВО ПРОСТРАНСТВО

Доставчикът ще следи използването на диска на клиента и ако той надвишава договореното използване, Доставчикът има право да предприеме коригиращи действия. Такива коригиращи действия могат да включват оценка на допълнителни такси или спиране на услугата.

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АКАУНТ

Доставчикът не подновява акаунти автоматично. За удобство на клиента, Доставчикът ще изпрати напомняне за подновяване на имейл адреса за контакт на файл за съответния хостинг акаунт. В крайна сметка клиентът е отговорен за подновяването на хостинг акаунта чрез една от опциите, дадени от Доставчика.

Клиентите нямат право да отварят втори хостинг акаунт за домейн, който вече е хостван чрез Доставчика. Ако клиентът иска да продължи да хоства посочения домейн при Доставчика, той / тя трябва да поднови акаунта, използвайки една от опциите за подновяване, дадени от Доставчика.

ПОЛИТИКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМЕЙНА

Доставчикът регистрира клиентски домейни при акредитирания от ICANN регистратора Enom Inc. Затова всички домейни, регистрирани чрез Доставчика, са предмет на Споразумението за регистрация на домейни на Enom Inc.

Ако регистрирате домейн (и) с Доставчика или прехвърлите съществуваща регистрация на домейн, трябва да сте запознати със Споразумението за регистрация на Enom Inc .: http://www.enom.com/terms/agreement.asp

Регистрирайки / прехвърляйки домейн при Доставчика, потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни със Споразумението за регистрация на Enom Inc.

ПОЛИТИКА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

В случай на спор за собственост, Доставчикът си запазва правото да бъде единственият вземащ решение при разрешаване на спора. Има няколко указания, въз основа на които Доставчикът ще реши кой е законният собственик на оспорвания хостинг акаунт или име на домейн:

По подразбиране Доставчикът ще предостави собствеността на лицето, платило за хостинг акаунта. Ако покупката е извършена с кредитна карта или PayPal, притежателят на съответната кредитна карта или PayPal сметка ще се счита за собственик. Ако покупката е извършена от Western Union, банков превод или по някакъв друг подобен начин, съответният изпращач на средствата, покриващи покупката на акаунта, ще се счита за собственик. Доставчикът си запазва правото да потвърди самоличността на собственика, като се свърже с него по електронна поща или телефон, в същия ред на предпочитания.

Ако самоличността на притежателя на кредитната карта или на изпращача на средствата, както е разгледано по-горе, не може да бъде потвърдена, Доставчикът ще се опита да определи собственика по други начини, които включват, но не се ограничават до разследване на лог файлове, разследване на хостваното съдържание под съответния хостинг акаунт или име на домейн и проучване на последователността на годишните плащания за спорната услуга.

В случай на смърт или сериозно увреждане на първоначалния собственик, което му пречи да продължи да управлява хостинг акаунта или закупеното име на домейн, Доставчикът може да предостави собственост на друго лице или организация, ако се представи достатъчно доказателство за състоянието на първоначалния собственик и се основава единствено на разследването, което Доставчикът ще предприеме по този въпрос.

Доставчикът ще разгледа решението на съда в случай на спор за собственост и винаги ще се съобрази с такова решение.

ПОЛИТИКА ПРИ ЗАГУБА НА ДАННИ ЗА ВХОД В СИСТЕМАТА

В случай, че клиентът е загубил информацията за влизане в акаунта или името на домейн, той / тя може да поиска тя да бъде изпратена на имейл адреса за контакт за съответната услуга.

Ако имейл адресът за контакт е остарял или неправилен, клиентът трябва да се свърже с Доставчика, за да поиска разследване на проблема. В този случай може да се приложи политиката за разрешаване на спорове.

НАДВИШАВАНЕ НА МЕСЕЧНИЯ ТРАФИК

Профилите, които достигат месечния си лимит за трафик, могат да бъдат обект на автоматично спиране на сайта. Също така всеки натрупан трафик над месечния лимит ще бъде таксуван допълнително в съответствие с характеристиките на закупения план. Ако сайтът бъде спрян съгласно тази разпоредба и хостинг акаунта е в добро състояние, той ще бъде активиран на първата дата на следващия месец, когато броячът на трафика е нулиран. В случай на неспазване на такси, възникнали при прекомерно използване на трафика, Доставчикът си запазва правото да предприеме коригиращи действия, като пълно спиране на хостинг акаунта. В случай че Доставчикът предприеме коригиращи действия съгласно тази разпоредба, клиентът няма право на възстановяване на предварително платени такси.

ЧАТ СТАИ

Пускането и свързването към IRC сървъри или IRC ботове и клиенти като Eggdrop, BitchX, ircii и т.н., е строго забранено.

BACKGROUND RUNNING PROGRAMS

Програмите, работещи във фонов режим, не са позволени.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРС

За да поддържаме целостта на нашите услуги за споделен хостинг, имаме няколко специални ограничения за ресурси на потребител. Те включват, но не се ограничават до:

• Ограничения на паметта: Клиентите, които използват споделени хостинг услуги, ще могат да използват само определена част от общата налична памет на сървъра.
• Ограничения за използване на процесора: Скриптовете, които отнемат твърде много реално време на процесора, ще бъдат прекратени.

• Ограничения за едновременно изпълнение на скриптове: Клиентите ще могат да изпълняват едновременно само определено количество CGI скриптове. Всеки път, когато се задейства това ограничение, изпълнението на следващи заявки за скрипт на CGI чрез мрежата ще генерира съобщение за грешка.
• Ограничения за използване на MySQL диск: В случаите, в които целостта на MySQL услугата е застрашена, използването на MySQL диск на клиентски акаунти може да бъде ограничено. Няма да се прилагат ограничения за акаунти с използване на MySQL диск под 3 GB.
• Ограничение на броя на възелите: Общият брой на файлове и папки в един хостинг акаунт не трябва да надвишава 500 000.
• Лимит на MySQL връзки: Всеки потребител на MySQL не може да надвишава определен брой връзки към MySQL сървъра.

Доставчикът си запазва правото да променя горните ограничения и да поставя допълнителни лимити без предварително предупреждение, ако акаунтът застрашава стабилността или производителността на хостинг сървъра поради интензивно използване на ресурсите. Допълнителните ограничения могат да включват, но не се ограничават до ограничения за използване на паметта и процесора в MySQL и спиране на достъпа до директории.

Всеки хостинг акаунт на сървърите на доставчика е предназначен да се използва за един домейн, както и за редица паркирани домейни, според хостинг плана. Паркираните домейни са пълни псевдоними на основния домейн – те показват едно и също съдържание на сайта и споделят същите пощенски кутии. Не се допуска насочване на паркирани домейни към подпапки или поддомейни в акаунта чрез .htaccess файлове или други средства.

PROXY SOFTWARE АND REDIRECTION SERVICES

Не допускаме стартиране на прокси софтуер на нашите сървъри. Сайтове, предлагащи съкращаване на URL услуги, също не са позволени.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И/ИЛИ ПРЕДАВАНЕ НА НЕПРИЛИЧНИ ИЛИ НЕПРИСТОЙНИ РАЗГОВОРИ И МАТЕРИАЛИ

Нарушаването на законите за неприличност и непристойност може да доведе до наказателни санкции.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКАУНТА НА СОБСТВЕНИКА

Съдържанието на хостинг акаунта се счита за собственост на клиента. Клиентът запазва собствеността върху всички данни, които качва в хостинг акаунта.

Доставчикът няма да използва данните от хостинг акаунта за каквато и да е друга цел освен за предоставянето на самата хостинг услуга. Доставчикът няма да предоставя данни за хостинг акаунти на трети страни, освен ако това не се изисква от закона или клиентът се е съгласил с това.

Като собственик на данните на хостинг акаунта, клиентът носи пълна отговорност за съдържанието на акаунта, включително неговата сигурност. Доставчикът си запазва правото да блокира достъпа до всяко съдържание, което може да застрашава сигурността на хостинг услугата, до данните на други клиенти на сървърите или репутацията на Доставчика. Доставчикът си запазва правото да преценява какво съдържание се счита за заплашително и е предмет на това правило.

ПРАВА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Материалите, достъпни за клиента чрез услугите на Доставчика, могат да бъдат обект на защита съгласно законите на Съединените щати или други закони за авторското право или закони, защитаващи търговски марки, търговска тайна или собствена информация. С изключение на случаите, когато е разрешено изключително от собственика на такива права, клиентът не може да използва услугите на Доставчика по начин, който би нарушил, престъпил или злоупотребил каквито и да е такива права по отношение на всякакви материали, до които клиентът получава достъп или получава чрез Мрежа на доставчика. Ако клиентът използва име на домейн във връзка с услугата на Доставчика, той / тя няма право да използва това име на домейн в нарушение на търговска марка, сервизна марка или подобни права на трети страни.

При използване на услугите на Доставчика, клиентът запазва всички права на интелектуална собственост върху собственото си съдържание, търговски марки и всякакви други данни, свързани със съдържанието на сайта / акаунта. Доставчикът ще използва това съдържание / данни / търговски марки само за предоставяне на хостинг услугата, освен ако не се изискват други действия по закон.

СИГУРНОСТ НА МРЕЖАТА

Клиентите не могат да използват мрежата на Доставчика в опит да заобиколят автентификацията на потребителите или сигурността на всеки хост, мрежа или акаунт. Това включва, но не се ограничава до: достъп до данни, които не са предназначени за клиента, влизане в сървър или акаунт, клиентът не е изключително упълномощен за достъп, пропукване на парола, проверка на сигурността на други мрежи в търсене на слабости или нарушаване на политиката за сигурност на друга организация.

Клиентите не могат да се опитват да пречат или да откажат услуга на всеки потребител, хост или мрежа. Това включва, но не се ограничава до: flooding, mail bombing или други умишлени опити за претоварване или срив на хост или мрежа. Доставчикът ще си сътрудничи изцяло с разследвания за нарушения на системите или мрежовата сигурност. Това включва и сътрудничество с правоприлагащите органи при разследването на предполагаеми престъпни нарушения. Потребителите, които нарушават сигурността на системата или мрежата, могат да носят наказателна или гражданска отговорност.

КЛЕВЕТА

Клиентът не може да хоства материал, който е:
• заплашителен или неприличен;
• обиден за всеки човек или група. Това включва, но не се ограничава до: предразсъдъци, расизъм, нетърпимост, омраза и тормоз; изрази, които по своята същност са клеветни, клеветнически и обидни към етнически, расови, религиозни или други групи;
• вредни за непълнолетните;
• има вероятност да причини вреда на репутацията на трети страни.
Забележка: клеветническата реч, разпространена по интернет, може да доведе до гражданска отговорност за клевета.

СПАМ ИЛИ НЕЖЕЛАНИ ИМЕЙЛИ 

Клиентът не може да използва мрежата на Доставчика, оборудването на Доставчика или услугата за електронна поща на Доставчика във връзка с предаване на спам, flames, mail bombs или подобни нежелани съобщения за електронна поща. Домейнът на клиента не може да бъде посочен като инициатор, посредник или адрес за отговор в никое от горните. Тази забрана се разпростира напълно до изпращане на нежелани съобщения от друга услуга, която по някакъв начин споменава вашето име на домейн или предполага използването на мрежата на Доставчика, оборудването на Доставчика или услугите за електронна поща на Доставчика. Съобщението се счита за непоискано, ако е публикувано в нарушение на статута на новинарска група или ако е изпратено до получател без неговото предварително съгласие. За целите на тази разпоредба, само предоставянето на имейл адрес, достъпен за обществеността, не представлява искане или покана за получаване на съобщения.

В случай, че са представени достатъчно доказателства за нарушение на тази разпоредба, Доставчикът си запазва правото да деактивира акаунта на клиента без предварително предупреждение. За целите на получаване на такива доказателства, Доставчикът ще използва различни техники, включително, но не само: внимателно инспектиране на всички доклади за спам, изпратени до отдела за борба с злоупотребата на Доставчика, търсене в дневниците на пощенските сървъри на Доставчика и сканиране на сървърното пространство за популярни “спам” приложения. Доставчикът ще бъде единственият арбитър за това, което би се считало за достатъчно доказателство.

ЗЛОУПОТРЕБА

Всеки опит за подкопаване, клевета, злословие, заплаха или причиняване на вреда на клиентите, служителите и имуществото на Доставчика или директно на компанията е основание за незабавно прекратяване без възстановяване на средства. Освен това всички подобни опити ще бъдат преследвани в най-голяма степен от закона.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Клиентът се съгласява да обезщети, защити и задържи безобидни Доставчика, неговите дъщерни дружества и други свързани дружества, неговите служители, директори и агенти от и срещу всички загуби, щети и разходи, включително разумни адвокатски такси, произтичащи от всяко нарушение от настоящите Условия за ползване.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Доставчикът, по собствено усмотрение, може да промени тези условия по всяко време. Използвайки услугите на Доставчика, потребителят се съгласява, че Доставчикът може: (1) да преразгледа тези условия; и (2) да промени предоставяните услуги. Всяка такава редакция или промяна ще бъде обвързваща и ефективна незабавно при публикуване на ревизираните условия или промяна в услугата (ите) на уебсайта на Доставчика или при уведомяване на клиента по електронна поща. Клиентът се съгласява периодично да преглежда уебсайта на Доставчика, включително тези условия, за да се информира за всички подобни ревизии. Ако клиентът не е съгласен с каквато и да е ревизия, той / тя може да прекрати услугите по всяко време, като уведоми Доставчика по електронната поща. Известието за прекратяването на клиента ще бъде в сила при получаване и обработка от Доставчика. Клиентът се съгласява, че продължавайки да използва услугите на Доставчика след известие за всяко преразглеждане на това Споразумение или промяна в услугата (ите), той / тя спазва всякакви такива ревизии или промени.

Съдържанието, достъпно чрез този сайт, е единствена собственост на Доставчика и е защитено от патент, авторско право, търговска марка и други закони за интелектуална собственост. Освен ако не е изрично уговорено друго в писмена форма, съдържанието на собственост на Доставчика, получено през този сайт, може да бъде изтеглено, показано, преформатирано и отпечатано само за ваша лична, нетърговска употреба. Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, препредавате, продавате, публикувате, излъчвате или разпространявате съдържанието, получено през този сайт, на никого, включително, но не само, на други в същата компания или организация, без изричното предварително писмено съгласие на Доставчика.

ОТКАЗ ОТ УСЛУГА

Доставчикът си запазва правото да откаже хостинг за несигурни приложения, които могат да бъдат използвани например от нападател за получаване на неоторизиран достъп до сървъра и / или изпълнение на приложения с привилегиите на клиента, който е качил въпросното несигурно приложение. Клиентите са отговорни за поддържането на актуализациите на приложенията си, проверката за проблеми със сигурността при доставчика на приложенията и актуализирането до най-новата налична версия. В случай че на хостинг акаунта на клиента е инсталирано несигурно приложение, Доставчикът си запазва правото да деактивира достъпа до него или ако сметне за необходимо, до хостинг акаунта в неговата цялост. Това ще бъде с изключителната цел да се предотврати вреда за клиента и на другите клиенти, хоствани на същия сървър и може да се направи с или (в случай на спешност) без предварително предупреждение.

Доставчикът си запазва правото да налага ограничения или да преустанови напълно някоя от услугите, предоставяни на клиентите, в случай че експлоатацията на тези услуги застрашава цялостната сигурност и стабилност на хостинг системата и / или правилното функциониране на други клиентски акаунти / услуги.

Доставчикът си запазва правото по свое усмотрение да откаже или отмени услугата. Нарушаването на което и да е от Условията на доставчика може да доведе до предупреждение, спиране или прекратяване на акаунта. Подаването на фалшива лична информация също може да бъде основание за спиране или прекратяване.

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Клиентът се съгласява, че Доставчикът няма да бъде отговорен за някои (1) прекратявания или загуба на услугата, включително, без ограничение на регистрационните услуги за име на домейн и уеб обслужване (2) използване на услугата (ите), включително, без ограничение на регистрационните услуги за име на домейн и уеб обслужване (3) прекратяване на услугите на доставчика или прекратяване на бизнаса на клиента (4) Изключване на достъп или приключване на достъп до сайтовете или услугата на доставчика или забавяне/прекратяване на достъпа и опитите на клиента относно услугите предложени от доставчика; (5) Загуби или отговорност резултат от действията или събитията от контрола на доставчика (6) Недоставяне на данни, погрешна доставка, корупция, разрешение или друга модификация;(7) Загуба или отговорност, резултат от неуторизирана употреба или злоупотреба от клиентски акаунт; или (8)прилагане на политиката за оспорване. Също така, не носи отговорност за косвени,специални, случайни или последващи щети от всякакъв вид (включително пропуснати ползи) независимо от формата на действие за нарушаване на закона (включително небрежност), или по друг начин, дори ако доставчикът бъде осведомен за възможността от такива вреди.